Personkontakt igen tilladt

Hovedbestyrelsen har meddelt at genførelsen af øvelser med personkontakt som afvæbning og visitering igen fra den 14. juni kan gennemføres som normalt. Begrænsningerne ved afvæbning og visitering under coronareglerne er derfor fjernet igen.