Ny struktur for vores hold

Bestyrelse og vores Trænerteam har på baggrund af den positive udvikling i vores afdeling besluttet at ændre på den træningsstruktur der ligger til grund for hvilke hold vi vil tilbyde i 2022.

Den røde tråd i strukturen er at vi dels deler holdene op i en "Konkurrence linje" samt en "Klub linje" og på samme tid lader flere hold træne på samme tider på banen, så vi er flere medlemmer samlet til træning og kan styrke det sociale samvær.

"Konkurrence linjen" er primært for "nørderne" der målrettet træner mod en kåring, samt dem der allerede er kåret. "Klub linjen" er for medlemmer der gerne vil træne vores program, men på et lavere ambitionsniveau. Kommer ambitionerne senere, kan man overflyttes til "Konkurrence linjen".

Vi har tilføjet et "Grundkursus modul", hvor nye medlemmer med ukårede hunde skal starte. På dette hold bliver man introduceret til vores kårings- og konkurrence program og afslutter med en prøve, der vil vise hvilken linje man skal fortsætte på.

På grund af manglende ressourcer til bidetræning, vil bidetræning indtil videre primært være forbeholdt "Konkurrence linjen".

Se den nye struktur her