Kontingentbetaling for 2022

Kontingentet følger kalenderåret.

Kontingentet betales i starten af januar og senest den 1. februar. Har man ikke betalt senest den 1. februar, anses man for at være i restance og kan ikke deltage i afdelingens aktiviteter.

For at deltage på Generalforsamlingen der afholdes den 8. februar, skal kassereren have registreret indbetalingen af kontingent. Det vil i praksis betyde at kontingentet skal være betalt senest fredag den 4. februar for at deltage.

Har man ikke betalt kontingent senest den 1. marts udmeldes man automatisk af afdelingen og Dansk Politihundeforening.