UDSAT!! – Indkaldelse Ordinær Generalforsamling

UDSAT pga. CORONA.... INFO FØLGER
INDKALDELSE TIL  ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 11. februar 2021 kl. 19.00

BEMÆRK !!
Aktive medlemmer (pr. 14. december) med stemmeret, vil to dage før afholdelsen modtage et link på mail, hvor man kan registrere sig for deltagelse.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge).
 4. Fastsættelse af kontingent (for 2022).
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
  a) Valg af kasserer for 2 år
  - Isa Rensby er på valg.
  b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  - Linda de Cort er på valg.
  - Kenneth Poulsen er på valg.
  c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  - Pia Ladewig er på valg.
  - Charlotte Hansen er på valg.
  d) Valg af revisor for 2 år
  - Henrik Lund-Pedersen er på valg.
  e) Valg af revisorsuppleant for 1 år
 7. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har: Personligt fremmødte (deltagende) aktive medlemmer af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag d. 21. januar 2021 den kl. 18. – E-mail: formand@phkbh.dk