Når du tilmelder dig til hold og/eller melder dig ind i Dansk Politihundeforening, accepterer du på samme tid at både vores lokalafdeling og måske hovedforeningen (når du melder dig ind) opbevarer de oplysninger du oplyser til brug for dit virke i foreningen.

Det er kun relevante personer (bestyrelse og trænere) der har adgang til dine oplysninger og kun til brug for afdelingens virke. Derfor er det en selvfølge at vi ikke videregiver dine oplysninger.

Melder du dig til et hold uden at blive aktivt medlem, er det kun PH København der gemmer dine oplysninger til brug for din deltagelse på holdet. Disse oplysninger vil senest 6 måneder efter endt holdforløb blive slettet.

Bliver du medlem af Dansk Politihundeforening gemmer både lokalafdeling og hovedforening dine oplysninger. Efter endt medlemskab vil lokalafdelingen slette dine oplysninger senest 1 år efter endt medlemskab, med mindre at medlemmet evt. har uafleveret nøgle eller andre udeståender med afdelingen.

Du vil altid kunne få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret og du har til en hver tid ret til at få dem slettet, hvis vi ikke har anden grund til at opbevare dem.

Hovedforeningen indsamler flere oplysninger i forbindelse med kårings, konkurrence historik m.m. , læs foreningens GPDR håndtering her .