At træne i PH København afleder ofte en masse praktiske spørgsmål, som vi har forsøgt at besvare her på siden.

Generelt.
Dansk Politihundeforenings Københavnsafdeling er en social konkurrence-forening, der blev stiftet i 1911.
Dansk Politihundeforening adskiller sig fra andre hundeforeninger/klubber, ved at vi er tæt knyttet til politiet og organisatorisk hænger under rigspolitiet.

Der optages både politihundeførere (Sektion 1) og civile hundeførere (Sektion 2) som medlemmer. Selv om de fleste medlemmer i dag er civile medlemmer, så er vores program, konkurrencer og det vi træner med hundene, forankret i praktisk politihundearbejde. Det betyder at vores hunde kan komme ud for lidt af hvert og skal kunne magte dette.

Vi tilbyder træning af hunde og hundeførere i vores program. Træningen foregår på niveauer der er tilpasset hundens udvikling og talent.
Som medlem af PH København forventer vi at vores medlemmer udviser respekt for andre medlemmer og påtager sig et medansvar overfor afdelingens drift og foreningens omdømme.

At træne sig selv og sin hund frem til en kåring og efterfølgende deltage i foreningens konkurrencer, kræver en engageret indsats og man skal have i tankerne, at man skal igennem et forløb der kan sidestilles med politiets godkendelsesprøve for deres nye gruppe 3 hunde.
Det kræver et solidt positivt samarbejde mellem hund og hundefører, for at det skal lykkes.

Træningsfilosofi:
Vi træner efter en træningsfilosofi, der er baseret på positiv forstærket indlæring og på at hund og fører sammen udvikler et positivt samarbejde. Afstraffelse af hunde eller anden truende adfærd over for hunden under indlæring, kan medføre bortvisning.

Hvem kan træne hos os:

 • Vores Lydighedshold: Alle lovlige hunderacer og blandinger heraf, kan træne på vores lydighedshold. Der kræves IKKE medlemskab af Dansk Politihundeforening. Bemærk at hale eller ørekuperede hunde ikke må træne i Dansk Politihundeforening.
 • Vores 2 Hvalpehold:
  • PH Hvalpeholdet: Holdet henvender kun til større egnede brugshunde med DKK stamtavle, og hundeførere der har interesse i og ambitioner om at fortsætte træningen i Politiets program for patruljehunde. For hvalpe mellem 8 uger og ca. 7 måneder gamle ved start. Der kræves IKKE medlemskab af Dansk Politihundeforening ved start, men i løbet af sæsonen kikker vi på om det ikke skulle give mening at blive aktivt medlem.
  • Hvalpehold for alle racer: Holdet henvender til hvalpe af alle lovlige racer der er mellem 8 uger og ca. 7 måneder gamle ved start. Der kræves IKKE medlemskab af Dansk Politihundeforening.
 • PH træning, fællestræning samt separat bidetræning: Hunde der ønsker at træne vores program på vores PH begynderkåringshold, skal have DKK stamtavle og der kræves aktivt medlemskab af PH.
Bemærk, vi på ingen måde accepterer brug af pighalsbånd, strøm eller stramme låste kæder, der vil påføre hunden smerte/ubehag under træningen. Det vil en alvorlig advarsel og ved gentagelse medføre bortvisning og evt. eksklusion fra Dansk Politihundeforening, hvis det ses eller på anden måde kan sammenkædes med træning i vores afdeling.

Medlemskab af Dansk Politihundeforening København
Alle kan i princippet anmode om medlemskab af Dansk Politihundeforening.
Endeligt medlemskab kan som regel først godkendes efter deltagelse på vores hvalpehold eller efter en 3 måneders prøveperiode.
NB! – Hovedforeningen kan evt. kræve kopi af straffeattest.
Som ”aktivt medlem” af PH København har man mulighed for at træne vores fulde program, træne uden for holdtiderne samt deltage i både interne og officielle konkurrencer og det sociale liv der også er i vores afdeling, med fælles morgenmad og spisning.
Hovedforeningen udsender hver måned et medlemsblad, hvoraf hver 3. er et fysisk blad de andre 2 er PDF versioner. Som medlem får man et login til den lukkede del af vores hjemmeside. Her kan du finde referater fra bestyrelsesmøder, tilmelding til aktiviteter og konkurrencer, samt informationer som kun vedrører klubbens medlemmer.

Anmodning om indmeldelse online, klik her...

Betalinger til klubben:
Bankkonto: Regnr.:1551
Konto: 4017250
Husk angivelse af navn og hvad betalingen vedrører.

Nøgle og klubhus:
Aktive medlemmer på vores hold, der også ønsker at træne udenfor vores normale træningstider, kan få mulighed for at få udleveret nøgle til klubhuset. Der betales 100 kr. i depositum ved udlevering af nøgle. Ved aflevering returneres 50,- kr. For nye medlemmer gælder, at vi lige skal lære hinanden at kende gennem en sæson.
Har du nøgle til huset er du medansvarlig for at det efterlades i pæn stand og fra tid til anden er med til at holde det rent og pænt.


Kontingent

Kontingentet gælder for kalenderåret. Kontingent indbetalt efter 1. november gælder for efterfølgende kalenderår.

 • Aktivt medlem 800,- pr. år ( pr. 01.01.2021)
 • Aktivt familiemedlem, der træner samme hund 350,- pr. år
 • Passive medlem 150,- pr. år
 • Lokal medlem 100,- pr. år ( Kræver medlemskab af anden PH afdeling )

Træningsgebyrer:

 • Holdtræning for medlemmer 350,- pr. sæson
 • Holdtræning for "ikke medlemmer" 1.000,- pr. sæson

Træningsfaciliteter:
Vores aktive medlemmer har fri adgang til træning på vores træningsplads på tirsdage, torsdage, søndage samt hver anden fredag (lige uger), når der ikke er holdtræning eller planlagte arrangementer.
De øvrige dage, hvor Kreds 3 råder over banen, kan man godt benytte banen, såfremt der ikke er medlemmer fra Kreds 3 til stede. Kommer der et medlem fra Kreds 3, skal du straks forlade banen.
Afdelingen har desuden aftaler om benyttelse af en række andre lokaliteter til spor, skov rundering og anden træning.
Bemærk! Disse arealer IKKE er til fri afbenyttelse, men må kun benyttes ved planlagt organiseret træning med en ansvarlig instruktør.

Træningskultur på åbne dage:
Start med at gå ind uden hund og hils på eventuelle andre medlemmer. Vis altid hensyn til andres behov for udnyttelse af faciliteterne.

Vi forventer at... :

 • ...alle selvfølgelig rydder op efter sig, både på træningspladsen og i klubhuset.
 • ...du altid har hundeposer med og samler op efter din hund, hvis du lufter den omkring vores arealer.
 • ...du lige hilser på dem der er i klubben, inden du tager din hund på banen.
 • ...du behandler andre medlemmer med respekt.

Træningshold
BEMÆRK!!! - Tilmelding til hold for nye deltagere, foregår ved at man "anmoder om optagelse". Man vil hurtigst muligt efter anmodning, få svar på sin anmodning. SE TILMELDING TIL HOLD.

Hold Bemærkninger Træningsgebyr

Hvalpehold
alle racer
For de hvalpeejere der ikke lige tænker på at uddanne deres hvalp til en kommende civil politi- og konkurrence hund, kan vi tilbyde et med hvalpetræning, der er åbent for alle racer og blandinger.
Træningen foregår over 10 søndage, om eftermiddagen fra kl. 14-15
Læs mere om træning af din hvalp på vores hvalpehold

1.000,- pr. sæson

PH Hvalpehold Hvalpetræning forår (feb-maj) og efterår (aug-nov). Hvalpeholdet træner søndage formiddage fra kl. 8.30 og ca. en time.
NB! Primært for større brugshunde med DKK stamtavle og talent for vores program.Andre racer vil kunne ansøge om dispensation til optagelse på holdet, såfremt der er ledige pladser, ved at skrive til traening@phkbh.dk med angivelse af race og ambitioner med træningen.
Deltagere på hvalpeholdet kan ved sæsonens afslutning anmode om aktivt medlemskab af PH.
Læs mere om træning af din hvalp på vores PH hvalpehold

1.000,- pr. sæson


Lydighedshold Lydighedstræning forår (marts-maj) og efterår (sept-nov).
12 gange på torsdage kl. 16:30 - ca. 18:00.
Incl. 3 gange:  En socialiserings tur og 2 gange spor.Åbent for alle lovlige racer fra ca. 9 mdr.
Der kræves ikke aktivt medlemskab af PH. Deltagere med en godkendt race kan ved sæsonens ophør anmode om aktivt medlemskab af PH.
1.000,- pr. sæson

Fællestræning Fællestræning foregår på torsdage fra kl. 18.00

NB! - Der vil på torsdage også være plads til lejlighedsvise teori-, tema og foredragsaftener. Der satses på at genindføre fælles aftensmad til en billig penge, nu når forsamlingsforbuddet er hævet.
Læs mere...

Med i kontingentet

Begynderkåring "Begynderkåringsholdet" er primært for racer med DKK stamtavle og talent for vores program, der er ældre end 8 måneder og hundeførere der vil bruge tid på hjemmearbejde. Der arbejdes med grundlæggende træning i kårings programmets øvelser, med vægt på at styrke et positivt samarbejde mellem hund og fører.
Egnede ekvipager der får blod på tanden mht. at øge træningen og ambitionerne, vil efter en mønstring/evaluering kunne overføres til "Kåringsholdet"
Søndage fra kl. 12.30 - 14.00 samt til fællestræning
Læs mere om Kåring1 Begynderkåringsholdet.
350,- pr. sæson


Bidetræning Bidetræning er kun for konkurence hunde, samt medlemmer der er i et aktivt træningsforløb mod en kåring.
Bidetræningen foregår om søndagen fra kl. 09.30 samt om tirsdagen fra kl. 17.30
Bestyrelsen fordeler i tilmeldte hundeførere på de to dage, da der er et begrænset antal der kan bide hver gang.
500,- pr. sæson

Kårings- og Konkurrence træning Dette "hold" har fokus på at træne øvelser i vores program og er åbent for ekvipager der træner målrettet mod en kåring eller kårede hunde op til en konkurrence.
Træner øvelse 1-6 på banen på torsdage mellem kl. 18-19, samt i øvelse 7 og 8 på søndage i skoven fra kl. 10.30
 Med i kontingentet

NB! -
For at blive indstillet til kåring i Dansk Politihundeforening, skal ekvipagen bestå en prøvekåring med tilfredsstillende resultat. Det er afdelingens ledelse der bedømmer, hvornår en ekvipage er klar til en prøvekåring.
Hunde der ikke går på hold, skal stille til en evaluering i alle øvelser før ekvipagen kan indstilles til prøvekåring.
Læs mere om prøvekåring og kåring her...

 

Officielle konkurrencer.
I PH afholdes der en række konkurrencer året rundt efter et fast skema.
• Første søndag i april afholdes Unghunde 1 – Oprykning for Unghunde
• April/maj afholdes områdemesterskaber over flere weeender.
• Maj måned afholdes der oprykningskonkurrencer i Patrulje- og Kriminalklassen
• August afholdes der udtagelseskonkurrencer i Patrulje-, Kriminal- og Vinderklassen til DM
• I starten af september er der sjællandsmesterskaber for Unghunde.
• I slutningen af september afholdes der DM
• Første søndag i november afholdes der Unghunde 2 – Oprykning for Unghunde
I PH kan man ikke tilmelde sig direkte til den arrangerende afdeling.
Tilmelding til officielle konkurrencer foregår ved at man tilmelder sig til egen afdeling, inden de fastsatte frister og indbetaler tilmeldingsgebyret til afdelings bankkonto. Herefter tilmelder afdelingen deltagere, dommere og figuranter til områdelederen, der samler alle tilmeldinger og sender dem til den arrangerende afdeling.

Interne konkurrencer
Vores afdeling afholder i løbet af året en række interne konkurrencer.
• Påske/ Venskabsdyst mod Birkerød. Konkurrence for ukårede hunde med deltagelse af ca. 4-5 hunde pr. afdeling. Der dystes både om bedste afdeling og bedste ekvipage. Hovedpræmien er ”Fadet”, som vinderholdet får stående i afdelingen det næste år.
• Lydigheds Cup (4 dele) . Løbende konkurrence 2 i foråret og 2 i efteråret. Konkurrence for alle medlemmer.
• PH KBH Cup. (2 dele) En i foråret og en i efteråret. En konkurrence der er et tillæg til Lydigheds Cup’en i de andre øvelser.
Vinderne af Vores interne konkurrencer hædres ved sommer-/pokalfesten i juni måned.

Luftning:
Husk ALTID at samle op efter din hund uanset hvor du er.
Der er opstillet skraldespande ved klubhuset. Sørg altid for at din hund er luftet inden du træner. Luftning af hunde før og efter træning, kan foregå på græsarealet på langs af flyveklubbens landings-bane eller vejene lige omkring denne, samt langs vejen ned til Kildedal Event (NB - vejen er en del af Kildedal Event). Al luftning af hunde på Kildedal Event er forbudt.

Fælles spisning.
På søndage er der fælles morgenmad fra ca. kl. 9:15 og en times tid frem. Det koster en flad 10’er at deltage og der står et mobile Pay nummer på tavlen, hvor man betaler til.
Når der ellers er træning hen over generelle spisetider, arrangerer medlemmer af og til fælles spisning til en billig penge, ligesom vi har en gasgrill der kan benyttes efter behov.

Drikkevarer:

Der er på træningsdage fri adgang til kaffe og the. Du kan købe sodavand, vand og øl i vores automat.

Vand:
Da klubben ikke har adgang til rindende vand, skal man enten selv huske at have frisk vand med til sin hund, eller man kan benytte den vandhane der er placeret til højre for Schæferhundeklubbens klubhus på P-pladsen. (lukket om vinteren)

Toiletforhold:
Der er to toiletter i klubhuset. Bemærk dog at der benyttes regnvand til både toiletskyl og i håndvask. Så dette må ikke drikkes!

”Flyveklubben”:
Det sker ofte at flyveklubben Albatros overflyver vores træningsbane – dette sker i forbindelse med starter og landinger. Vær agtpågivenhed når du færdes på vejstykket lige før afdelingen, her er sportsflyene meget tæt på jorden og dette kan give anledning til sammenstød. Ved luftning langs flyveklubbens landingsbane, skal du have fuld kontrol over hunden eller have den i line, så fly under landing ikke må undvige/afbryde pga. en løs hund tæt på landingsbanen.
På træningspladsen skal du som ny være opmærksom på din hunds reaktion, når flyene overflyver pladsen.

Hjemmeside:
På vores hjemmeside finder du aktuel information om træning m.m. og har desuden et lukket område for medlemmer hvor du kan finde aktuelle nyheder/info specielt for medlemmer, referater fra bestyrelsesmøder og en medlemsoversigt. Hjemmeside: http://phkbh.dk - Har du ikke et login til hjemmesiden, så kontakt webmaster@phkbh.dk.

Facebook:
Vi har to facebooksider.
Den ene er vores officielle ansigt udadtil. Gruppen er åben for alle der har interesse i vores afdeling. Nye medlemmer i gruppen skal dog først godkendes ligesom alle indlæg også skal godkendes. Her skriver vi om aktiviteter og andre informationer der relaterer sig til vores aktiviteter. https://www.facebook.com/groups/phkbh/
Den anden er en lukket gruppe forbeholdt vores aktive medlemmer. Her kan der annonceres samtræning og andre relevante informationer til/fra/mellem medlemmer. https://www.facebook.com/groups/1444518869184728/

Anden nyttig information:
Hovedforeningens hjemmeside med download af foreningens vedtægter, program, m.m.
http://www.danskpolitihundeforening.dk/side/14/Downloads

[pvcp_website_count]