Som nyt "aktivt medlem" der kommer fra vores hvalpehold eller direkte udefra med en hund ældre end 9 måneder, vil det første hold man bliver tilmeldt være vores "PH Grundkursus".

Dette hold arbejder med de grundlæggende kompetencer i vores kårings program og afsluttes med en prøve. Udfaldet af denne prøve, samt en dialog med hundeføreren om ambitioner, vil give en indikation om man skal fortsætte på vores "kåringshold".