Som nyt "aktivt medlem" der kommer fra vores hvalpehold eller direkte udefra med en hund ældre end 9 måneder, vil det første hold man bliver tilmeldt være vores "PH Grundkursus".

Dette hold arbejder med de grundlæggende kompetencer i vores kårings program og styrkelse af samarbejdet mellem hund og fører, samt styrker hundens evne i også at arbejde selvstændigt.

Sæsonen afsluttes med en prøve. Udfaldet af denne prøve, samt en dialog med hundeføreren om ambitioner, vil give en indikation om vi vil anbefale at man fortsætter på vores "kåringshold" og får uddannet/kåret sin hund som civil konkurrence politihund.