INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 8. februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved
godkendelse meddeles decharge).

4. Fastsættelse af kontingent (for 2023).

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

 • a) Valg af formand for 2 år
  b) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  b2) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  d) Valg af revisor for 2 år
  e) Valg af revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har: Personligt fremmødte aktive medlemmer
af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på
forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.

TILMELDING SKAL ske til bestyrelse@phkbh.dk senest tirsdag 1.februar 2022. Der serveres smørrebrød.

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest tirsdag 11.januar 2022 den kl. 18. –
E-mail: formand@phkbh.dk.