Overskrifter fra Foreningsseminar

Weekenden d. 21. og 22. maj afholdt hovedforeningen et foreningsseminar i Odense, hvor aktuelle beslutninger og emner blev præsenteret.

Her er et overblik over de overordnede informationer fra seminaret lørdag.

 • Dommeruddannelsen er blevet lempet.
  Det betyder at man nu kan indstilles af områdeledelsen til uddannelse som dommer i Unghunde og Patruljeklassen når flg. kriterier er opfyldt:

   • Har været aktivt medlem i mindst 2 år.
   • Uddannet og praktiseret figurant i øvelse 7,8,9
   • Deltaget i mindst 3 officielle unghundekonkurrencer
   • Lokalafdeling og område finder man har de personlige kvalifikationer
 • Revidering af konkurrenceprogrammet.
   • Mulig ændring af pointantal i springøvelsen
   • Mulig ændring af pointantal i cykeløvelsen.
   • Cykeløvelse: Max. 5 meter vendediameter
   • Gerningssted: mere vægt på effektivt søg.
   • Spor: Unghunde kan have 2 stk 45gr. Knæk eller buer. Der diskuteres om hunden stadig må apportere.
   • Spor: Evt. mulighed for større opsøg end 25 meter i Krim/vinder klassen
   • Spor: ved omspor tages kun den sidste og manglende del af sporet.
   • Rundering: Eftersøgning også i kriminalklassen
   • Afståelse: Bliver ny øvelse i programmet, men pointantal mangler at blive besluttet

 

 • Prøvekåringer.
   • Ved dumpet øvelse må man ikke mere tage denne øvelse om en anden dag. Alle øvelser skal tages hver gang efter hinanden.
   • Hensyn til det mindre antal point end ved konkurrencer, så fradrag ikke tages lige så hårdt som i konkurrenceprogrammet.
   • Det skal stadig bedømmes som en anlægsprøve og ikke en konkurrence.
   • Mulighed for at irettesætte HF for adfærd (mulig animering) uden fradrag.
 • Hjemmeside
   • I løbet af 2023 skal alle afdelinger tilsluttes hovedforeningens hjemmesidesystem. Herefter vil det ikke være tilladt at benytte foreningens logo på andre hjemmesider.
   • Prisen for hver afdeling vil blive 1250,- pr. år
   • De enkelte afdelinger kan komme med ønsker/udvidelser til funktionaliteten, men det vil blive ud fra den bredeste fællesnævner.
   • Der arbejdes på en prototype på et intranet til foreningen.
 • GPDR
   • Samtykkeerklæringer skal være afleveret omkring 1. juli
   • Afdelingen skal opbevare de udfyldte samtykkeerklæringer, så hvis et medlem flytter afdeling skal samtykkeerklæringen overleveres til den nye afdeling.
   • Jeg havde flere snakke med formanden Lars Bræmer omkring nødvendigheden af erklæringerne. Lars lovede at der ville komme en juridisk begrundelse fra den pågældende jurist, men nævnte også at ud over at foreningen har et juridisk ansvar, har foreningen også et ”etisk ansvar” ?? – Det sidste tolker jeg som at foreningen ønsker at gå med ”livrem og seler”, selv hvis der kan stilles spørgsmål ved det juridiske.
 • Diverse
   • Der blev i forbindelse med gennemgang af foreningens love diskuteret om ordlyden skulle modificeres nogle steder, så den passer bedre til vores digitale tidsalder.
   • Der blev snakket om at det måske skulle tilpasses, så alle medlemmer i foreningen fik betalt kontingent tidligere på året og senest 1. marts, så man ikke ville kunne stille til repræsentantskabsmødet i marts uden at have betalt kontingent for året.