Indkaldelse til ordinært områdemøde

Alle aktive medlemmer af PH Område 6
Indkaldelse til ordinært områdemøde den 30. marts 2023 kl. 19.00

Mødet afholdes i
Kulturcenter Hedehuset
Hovedgaden 371 B
2640 Hedehusene

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Områdelederens beretning
4. Valg:
a. Områderepræsentant - Torben Alrik genopstiller
b. Områdekasserer- Maj-Britt genopstiller
c. Områdesuppleant - Christian Duurloo genopstiller
5. Evt.