Kontingent 2020

Kontingent 2020 - Vigtigt

  • Kontingent indbetales rettidigt senest den 1. februar.
  • Efter 1. februar kan man kun deltage i afdelingens aktiviteter, samt i den ordinære generalforsamling, hvis man har betalt kontingent.
  • Er kontingentet ikke betalt så vi har modtaget kontingentet senest den 1. marts, udmeldes man automatisk af Dansk Politihundeforening.

Kontingent satser 2019:

Aktivt medlem 700,- / Aktivt familiemedlem 350,- / Passivt medlem 150,- / Lokalmedlem 100,-

Indbetaling til afdelingens konto:
Regnr.:1551 konto 4017250 - Husk angivelse af navn og hvad betalingen vedrører.

Be the first to comment

Leave a Reply