Ordinær generalforsamling

TORSDAG DEN 20. februar kl. 19.00
Klubhuset, Kildedalsvej 5


Dagsorden iflg. vedtægterne.
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge).
  4. Fastsættelse af kontingent (for 2021).
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.
        a) Valg af formand for 2 år
          Klaus Buddig genopstiller
        b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
          Michael Andersens post er på valg - Bestyrelsen peger på Charlotte Rath Hansen
        c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
          Jette Sjælland genopstiller
          Bestyrelsen peger på Pia Ladewig
        d) Valg af revisorsuppleant for 1 år

  7. Eventuelt.
Stemmeret på generalforsamlingen har:
Personligt fremmødte aktive medlemmer af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 30. januar kl. 19. – E-mail: formand@phkbh.dk

Smørrebrød.
Afdelingen byder som sædvanlig på smørrebrød til de fremmødte aktive medlemmer. Det kræver imidlertid at man senest den 12. februar har tilmeldt sig til smørrebrød til bestyrelse@phkbh.dk

Be the first to comment

Leave a Reply