Medlemsnyt

Referater opdateret

Referaterne fra bestyrelsesmødet i januar, samt referatet fra den ordinære generalforsamling er nu publiceret under [Referater]