Hvilke racer kan kåres

Hidtil har der været en liste med godkendte racer der vil kunne blive kåret i Dansk Politihundeforening. Da listen med godkendte racer ofte er blevet opdateret, har Hovedbestyrelsen besluttet at droppe kravet om at hunden skal tilhøre en bestemt race.

Reglerne er ændret til:
Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub.
Inden fremstilling til kåring skal hunden være 12 måneder, ligesom den skal have bestået en prøvekåring. Hundeføreren skal inden fremstillingen have været medlem af Dansk Politihundeforening i minimum 6 måneder.

Det betyder at alle racer i princippet vil kunne stille til en kåring, men i praksis vil det være op til den enkelte afdeling at vurdere om den enkelte hund vil kunne gennemføre uddannelsen til politihund og kunne klare de øvelser der indgår i kåringsprogrammet. I praksis vil vi vurdere at små racer ikke vil kunne bestå øvelserne i kåringsprogrammet.

Be the first to comment

Leave a Reply